Fokusgruppe: Trafik

Hou Fællesforum

Lokalråd for Hou og Omegn

Trafikgruppen

 

Har du forslag til trafiksikkerhedsforbedringer er du velkommen til at kontakte ovennævnte mobil: 2090 2006

 

 

Supplerende udtalelse vedr. Helhedsplan for Hov Havn - Trafikprojekt 16. januar 2017

 

Aktuelt fremfører Hou Fællesforum overfor kommunen følgende ønsker til fremme af trafiksikkerheden her i Hou:

 

-at rundkørslen ved Hou Kraftvarmebygningen, som tidligere er projekteret; men efterfølgende henlagt, igen prioriteres som trafiksikkerhedsmæssigt kvalificeret projekt. Dels vil sådant anlæg være eneste fartregulerende foranstaltning på det ellers lige vejstykke til og fra Hou, og dels vil trafikfordelingen til Hous nye/nyere boligområder blive – også sikkerhedsmæssigt – optimeret.

 

-at byskiltet flyttes så 50 km fartbegrænsningen starter umiddelbart før InterPressent bygningen. Samtidig ønsker vi dobbelt optrukne midterlinjer på hele strækningen til og fra Hou Havn. Lige nu kører alt for mange med for høj hastighed, og overhalinger finder sted på trods af at forankørende trafikant blot overholder fartgrænsen/fartgrænser.

 

-at fortov etableres på vestsiden langs boldbanerne fra Hou Hallen til Hou Skole. Også dette ønske sættes i trafiksikkerhedsmæssigt perspektiv, idet alle eleverne fra Hou Skole daglig er på ”rundgang” på denne strækning. Når det så er ”vådt føre”, bevæger børnene sig naturligt ud på kørebanen med ryggen mod trafikretningen. Også skoleledelsen på Hou Skole ønsker denne trafiksikkerhedsforbedring.

I samme forbindelse overvejer Hou Hallens bestyrelse at få fjernet jordvolden ved P-arealet foran hallen. Dette vil dels give bedre oversigt ved ind- og udkørslen, men også give mulighed for endnu en P-række af biler.

 

Hou Fællesforum © 2007/2018 Mail: Webmaster