Formandsberetning

Hou Fællesforum

Lokalråd for Hou og Omegn

Beretning ved Hou Fællesforums generalforsamling marts 2017

Formandens beretning marts 2017.

Hou Fællesforum – Lokalråd for Hou og Omegn.

 

I marts sidste år deltog Ryan på vores vegne i Landdistrikternes Fællesråds årsmøde i Egtved.

På mødet blev der bla. talt om kåringen af årets landsby i Danmark

Fra Odder Kommune deltog kun Ryan og vores borgmester, derfor var det naturligt at de kørte sammen. På vej hjem fra mødet opfordrede Uffe til, at Hou deltog i konkurrencen, idet han mente at vi måtte have chancer for at vinde titlen.

Vi besluttede os for at deltage og fik lavet en god ansøgning efter vores egen mening.

Vi blev dog desværre ikke årets landsby, men måske vil vi forsøge os en anden gang.

 

I slutningen af maj måned var alle lokalrådene inviteret til det årlige møde i Pakhuset med kommunens direktion og byrådet.

Vi hørte på mødet om lokalrådenes vilkår i Hedensted kommune. hvor man har haft lokalråd i nogle år. Desuden fik vi fortalt om hvad vi har gang i rundt i de forskellige lokalråd.

Det vigtigste der kom ud af mødet var dog kommunens tilsagn om 250.000 kr til fordeling blandt lokalrådene.

 

Vi har haft nogle møder med de andre lokalråd i kommunen i løbet af 2016. her har det vigtigste tema været at aftale hvordan vi fordeler de 250.000 kr.

Vi enedes om nogle retningslinjer, herunder at lave et fordelingsråd med en person fra hvert lokalråd, som mødes 2 gange årligt for at fordele pengene til relevante projekter

Fordelingen for 2016 blev sådan at alle lokalråd modtog 10.000 kr til drift af foreningen.

Efter ansøgning blev vi desuden bevilget 50.000 kr til genopretning af kyststien – penge som var meget væsentlige for at arbejdet kunne gennemføres.

 

Ryan og jeg deltog i efteråret i et såkaldt Landsbytræf i Hornsyld, hvor ca. 30 landsbyer fra region Midt havde hver sin stand. Vi deltog både for at inspirere andre og for selv at få inspiration fra nogle af de andre deltagere. Jeg håber dog at nogle af de andre blev mere inspireret end vi blev, vi syntes ikke helt det levede op til vore forventninger.

 

Vi er blevet præsenteret for planerne om bebyggelse på grunden hvor rensningsanlægget lå. Kommunen var repræsenteret ved kommunaldirektøren og desuden var investorgruppen tilstede for at fortælle om, og vise deres planer for det kommende byggeri, som måske allerede går i gang til efteråret.

 

Vi blev bedt om at komme med en udtalelse angående planerne for ny skolestruktur – det gjorde vi så, desværre rettede man sig ikke efter nogle af de gode råd, som vi og mange andre kom med. Kommunen havde åbenbart besluttet sig inden høringen.

 

Hvis der skal ske udvikling i de mindre byer, så er det beboerne selv der skal gå i spidsen. Det viser erfaringerne fra det ganske land.

Som en hjælp til at få struktur på udviklingen, har man mange steder lavet såkaldte udviklingsplaner. Det har vi også i Hou Lokalråd besluttet at gøre.

Til efteråret vil vi sammen med flest muligt af byens borgere afholde 2 temadage, og der vil vi forsøge at lave en plan for, hvad vi gerne vil i Hou og omegn i de kommende år.

 

Repræsentanter for vore fokusgrupper vil lidt senere fortælle om deres arbejde i årets løb, derfor vil jeg slutte min beretning nu, med at rette en stor tak til de mange frivillige, som har været involveret i Hou Fællesforums arbejde i løbet af det forgangne år. Over 30 personer er aktiv i en af vore fokusgrupper – det synes jeg er meget flot – mange tak skal i have.

 

 

 

 

Hou Fællesforum © 2007/2018 Mail: Webmaster