Formandsberetning

Hou Fællesforum

Lokalråd for Hou og Omegn

Beretning ved Hou Fællesforums generalforsamling marts 2018

Formandens beretning marts 2018.

Hou Fællesforum – Lokalråd for Hou og Omegn.

 

 

Jeg vil hermed orientere jer lidt om hvad vi har bedrevet i 2017 i Hou Fællesforums regi.

I løbet af 2017 har vi haft ganske mange møder med de andre lokalråd i kommunen. Antallet af lokalråd er vokset støt, således er der på nuværende tidspunkt hele 12 lokalråd, hvoraf vi er det klart største målt på antal indbyggere. Lokalrådene blev i 2017 tildelt 250.000 kr. fra kommunen, penge som vi selv skulle fordele til gode emner rundt i kommunen. Alle lokalråd modtog 5.000 kr. fra denne pulje til driftsudgifter, vi afstod fra at søge yderligere denne gang, da vi fik en rigtig god bid af kagen i 2016.

I juni måned mødtes lokalrådene vanen tro til et møde i Pakhuset med forvaltning og byråd. Her fik vi tilsagn om 250.000 kr. til lokalrådene også i 2018.

 

Vore fokusgrupper har haft et år med stor aktivitet. Grønne områder er opstået som en ny fokusgruppe, med fokus på at skabe et Hou Søpark i engen ved Skolevænget. En realisering af projektet er endnu ikke helt på plads, men der tegner sig et billede af at projektet vil blive realiseret.

 

Velkomstgruppen er meget aktiv med ganske mange besøg hos nye houborgere, og de bliver særdeles godt modtaget når de banker på døren hos tilflyttere.

 

Trafikgruppen har deltaget i et møde med såkaldte eksperter fra ingeniørfirmaet Cowi, som Odder Kommune havde hyret til at lave en redegørelse. Vi påpegede vore frustrationer med den gennemkørende trafik på Houvejen gennem Hou by. Desværre var der ikke stor lydhørhed, idet deres rapport ikke lagde op til trafiksikkerheds foranstaltninger igennem byen. Vi fik dog tilsagn om en fartdæmpning på Vestergade.

 

Havnegruppen har ikke været så aktiv, men måske sker der snart noget på den front. Kommunen forhandler med en interesseret investor, om køb af dele af Rallejet. Hvis disse forhandlinger ender med et køb, forventer vi at blive taget med på råd inden der startes noget byggeri.

 

Kystgruppen har fået retableret kyststien, så den nu fremstår i bedre stand end tidligere. Nu mangles der så en bedre kystsikring i form af nogle flere høfder, på det særligt udsatte område udfor skråningsbeskyttelsen.

 

Oplevhou er fortsat en meget velbesøgt hjemmeside, hvor der nu skiftes farver hvert kvartal. Det er ikke kun en hjemmeside, da vi jo også er kommet på Facebook, hvor der er stor interesse for at følge med i hvad der sker i Hou og omegn.

 

For bestyrelsen har årets store tema været arbejdet med at lave en udviklingsplan for Hou og omegn. I det sidste halve år er der brugt utallige timer med at få lavet den plan, som vi har snakket om i snart 2 år, og som vi kunne præsentere på mødet her i aften. Vi tror og håber at udviklingsplanen vil blive en god hjælp til at styrke en god udvikling i årene fremover.

 

Jeg vil slutte min beretning nu, med at rette en stor tak til de mange frivillige, som har været involveret i Hou Fællesforums arbejde i løbet af det forgangne år.

 

 

 

 

 

Hou Fællesforum © 2007/2018 Mail: Webmaster