Medlemsmøder

Hou Fællesforum

Lokalråd for Hou og Omegn

Medlemsmøde i Hou Fællesforum

 

 

 

 

 

Referat fra den 20. marts 2018

 

Orienteringsmøde om udviklingsplan

for Hou og omegn

 

 

Mødested: Hou Hallen

Til stede: 63 interesserede borgere inklusive bestyrelsen

Referent: Fl. Roger Kristensen

 

Jon Jensen bød velkommen og beskrev selve programpræsentationen. Han opfordrede de tilstedeværende til at deltage i udførelsen af de emner, der måtte interessere. Kort sagt indgå i en eller flere fokusgrupper.

Jon henviste til Egmont mødet, hvor man brainstormede for at finde velegnede emner til byens og omegnens udvikling og trivsel.

 

Der blev herefter nedsat en arbejdsgruppe, som har lagt et stort og veludført arbejde i at strukturere de mange- (nogle fantasifulde) forslag til den udviklingsplan vi i dag kan blive præsenteret for.

Ønsket er, at synliggør udviklingsmulighederne. Der er mange grunde til salg og en netto tilflytning til byen, så det er vigtigt, at vi selv er med til at skabe rammerne for det gode liv i Hou.

 

Herefter blev de enkelte temaer beskrevet og præsenteret af repræsentanter for den pågældende fokusgruppe.

Havn v/ Vagn Mørch

Handel og Erhverv v/ Vagn Mørch

Kyst/sti v/ Dorte Wissendorff

Natur og Grønne områder v/ Dorte Wissendorff

Synlighed og bosætning v/ Jesper Markfoged Jensen

Trafik v/ Ryan Moric

Kultur v/ Jon Jensen

Idræt og fritid v/ Peter Gordon

Turisme v/ Jann Worm

Fundraising v/ Gunhild Hoe

 

Der blev præsenteret en ny ide til opstart af en Hjertehjælpegruppe i Hou.

Initiativtageren var Jens Henrik, som kort skitserede mulighederne og det nyttige indhold i en Hjertehjælpegruppe. Man han allerede gode erfaringer fra en del andre steder, hvor ordningen har fungeret i en årrække.

Han opfordrede folk til at melde sig til en opstart gruppe, som kan etableres i Hou.

 

Der var herefter rundbordskonsultationer med de enkelte fokusgrupper, hvor der var fremlagt materialer fra udviklingsplanen. Her kunne der besvares spørgsmål og gives uddybende forklaringer.

Der var god interesse; dog med en vis emnespredning. Ikke alle temaer er jo lige sexede i folks øjne og det kunne afspejles i grupperingerne omkring de runde borde.

 

Tilbage igen i siddende stilling:

Der var en repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforenings Odder afdeling, som redegjorde for ideen om at lave en temporær pavillon med et naturforskningscenter ”Havets Hus” på havnen i Hou til sommer.

Der var meget god tilslutning til ideen fra tilhørerne Jon Jensen udtrykte et: ”Håber I synes om det, I har set i dag!”

Han nævnte også, at udviklingsplanen bliver trykt i 1000 eksemplarer og omdelt til hver husstand i området.

 

Der var et spørgsmål fra salen omkring Hou Søpark projektet.

Dette redegjorde Ryan Moric for i en statusbeskrivelse af projektet.

 

----oOo----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hou Fællesforum © 2007/2018 Mail: Webmaster