Medlemsmøder

Hou Fællesforum

Lokalråd for Hou og Omegn

Medlemsmøde i Hou Fællesforum

 

 

 

 

 

Referat fra den 14. marts 2016

 

Medlemsmøde 14.03.2016

 

 

 

Mødested: Hou Hallens mødelokale

Referent: Fl. Roger Kristensen

Tilstede: Den valgte bestyrelse med fravær af Jon Jensen + 26 medlemmer

 

Special Guest Star: Kommunaldirektør Henning Haar

 

Medlemsmødet blev afholdt efter den ordinære generalforsamling, hvilket medførte at generalforsamlingen havde fuldtalligt publikum. Sådan fremover!

 

Medlemsmødets tema var koncentreret omkring Henning Haars optræden og indeholdt således ikke de vanlige beretninger fra fokusgrupperne, idet mødet ellers ville blive uhensigtsmæssigt langt.

 

Henning Haar (HH) indledte sin biografiske beretning med: ”Hvorfor er jeg i Odder?”

Det blev en længere beretning om en karriere i det offentliges tjeneste og en lang vej gennem studie i statskundskab –7½ år, hertil 1 år i USA og en tid hos Rambøll Management, i Finansministeriet under Mogens Lykketoft og Anders Eldrup (tidligere DONG)

Her lærte han alt om den kommunale udligningsordning, hvor ”rige” kommuner forsyner svage kommuner med penge. Odder Kommune er ”rig”, idet vi har gode skatteydere og sunde borgere!!! HH var også en tur omkring udlændingestyrelsen.

Men som jyde kan man få nok af københavnere og han søgte nu til Jylland og kom tættere på befolkningen som tjener og bruger pengene og det politiske liv, som beslutter om: hvem og til hvad?

 

2½ år i Varde kommune som økonomidirektør. 6 år i Blåvandshuk kommune som kommunaldirektør

 

8 år i Skanderborg kommune som kommunaldirektør og endelig nu i --- Odder Kommune.

 

I Odder kommune er HH chef for 16-1700 medarbejdere med et budget på > 1 mia. kr

 

HH mener at Odder har glemt hvorfor vi har så mange attraktioner. Det skal vi blive bedre til at sælge

Folkeskolen i Odder Kommune har dårlige nøgletal i forhold til tilsvarende andre kommuners.

Det skal ændres! --uden kvalitetsforringelse. Der bruges p.t. store penge på Skovbakkeskolen.

 

HH vil gerne i samspil med befolkningen, f.eks. via lokalrådene. Derved opnås større forståelse for de situationer, hvor man må tilpasse ønskerne med mulighederne for indfrielse af ønsker pga. ressourcer.

 

Sokkelgrundene på Hou havn og grundene på havnearealet vil blive genstand for en aflysning af lokalplanen i eksisterende form. Den skal redefineres i samarbejde med lokalrådet og den/de nye bygherre(r)

Man søger hen imod boliger til unge familier. Kommunen håber på at kunne realisere nogle af de penge, der er investeret i byggemodningen her.

 

Odder kommune søger henimod en 50-årig aftale med lystbådehavnen, herved kan der sikres en

langsigtet strategi for havnen.

 

Der var spørgsmål fra salen om man kunne tvangssanerede to skodhuse vis a vis Brugsen.

Hertil var svaret, at der ikke kunne pålægges nedrivning af privat ejendom (desværre! Red.) med mindre de udgør en sikkerhedsrisiko

 

Herefter var der small talk pro et contra indtil Ryan takkede for indlæg og overrakte HH en fysisk tak.

 

De fremmødte blev opfordret til at gå ind på www.oplevhou.dk for at søge indsigt i fokusgruppernes aktivitetsstatus.

 

---oOo---

 

 

 

 

Hou Fællesforum © 2007/2018 Mail: Webmaster