Grønt

Grønt er et nyt fokusområde for Hou Fællesforum/Lokalråd

Det er tænkt at rumme grønne oaser, såvel som grøn forsyning. Her har du mulighed for at være med fra begyndelsen med dine ideer. 

Grønt:

Hou Søpark står nu færdigt efter ihærdig arbejde af Mogens Stærk, Ryan og Kirsten Moric og Torben Kromann. “Skulpturerne” afsløres først, når de må bruges. Projektet viser, at 'har du visionen og tålmodighed, er der muligheder'.

Det kan være gamle træer rundt i byen, som ønskes bevaret, samt deres arvtagere, da vi kan se storme gøre indhug. Det kunne være såning af blomster i rabatter, som flere nævnte under arbejdet med udviklingsplanen. Det er bare at gå i gang for at bedre betingelserne for insekterne, der i løbet af de seneste år er reduceret med 25%.

Et andet eksempel på et lille grønt område stammer fra -15, da Havnefokusgruppen ryddede området bag cafeen og der blev plantet østrigske fyr på en lille del af rallejet.

Det ville være godt, hvis nogen kunne tænke børn og unge mere ind i fremtidige udfoldelsesmuligheder, som området byder på.

Forsyning:

Varme, vand, el, kloakering

Kan vi sikre bæredygtig udvikling i Hou.
F.eks solcelledrevet gadebelysning eller gennemføre andre gode ideer til at reducere vores CO2 aftryk?

Vores vandkvalitet er i top i flg. målinger og det skal det gerne blive ved med. Der er mange, der gerne vil sikre drikkevandet yderligere med skovrejsning.

Men vi har brug for dig til at få det i gang eller bedst, hvis l er nogen der brænder for et område, så meld jer med en beskrivelse småt som stort til Dorte Wissendorff på mail: dowila@hotmail.com

Medlemmer af Grøntfokusgruppen:

  • Bente Wibolt Haugaard
  • Dorte Wissendorf
  • Eva Carlslund

Grøntfokusgruppe

Disse sider redigeres af Hou Fællesforums sekretær.

Kontakt her!