Fokusgrupper

Hou Fællesforum

   Lokalråd for Hou og omegn

Fokusgrupper

Hou Fællesforums Fokusgrupper
Størstedelen af arbejdet i Hou Fællesforum foregår i de oprettede fokusgrupper. Når bestyrelsen fornemmer at der er baggrund for at oprette en fokusgruppe, bliver det offentliggjort på Hou Fællesforums hjemmeside og i fremtiden også på

oplevhou.dk


På denne måde søges deltagere som har lyst til at arbejde i dybden med dette emne. Hvis der så melder sig et tilstrækkeligt antal interesserede, så starter gruppen arbejdet omkring dette lokale tema.

På disse sider kan du se de nyeste referater m.m. af gruppernes arbejde, og i arkiv kan ses ældre referater.
Fokusgruppen: Velkomstgruppen for Hou og omegn


Fokusgruppen: HAVN


Fokusgruppen: KYST


Fokusgruppen: TRAFIK


oplevhou.dk

Hou Fællesforum © 2007/2018         Mail:      Webmaster