Kyst

Kystfokusgruppe

Medlemmer af Kystfokusgruppen:

  • Dorte Wissendorf
  • Ruth Munk
    Høfdeholderne:
  • Erik Hviid
  • Bente Haugaard
  • Kirsten Bøgholm
  • Flemming Roger
  • Ole Sørensen
  • Egmont v. Morten Dam

Kystfokusgruppen indeholder flere temagrupper i samarbejde med andre lokale aktører.

Kyststien

Blev til Grundlovsdag i 2014 via et grønt partnerskab bestående af: Egmont, HMI, Odder Museum, Høfdeholderne, Fællesforum, Odder Kommune, Naturstyrelsen, Naturfredningsforeningen, turistforeningen under ledelse af Bent Nielsen, Ry. Arbejdet begyndte i 2010

Sikring af stien

Det blev hurtigt klart, stien ikke var sikret godt nok mod hårde storme kombineret med højvande fra NØ, idet kørelag og skråningsbeskyttelsen blev beskadiget først i 2016 og senere i julen 2017.

Dorte Wissendorff og Erik Hviid (formand for Høfdeholderne) kontaktede efteråret OK og Naturstyrelsen i 2015 og fik bevilget en undersøgelse af sedimentvandring og kystpåvirkning nord for havnen, der blev foretaget af Niras.

I julen 2017 oprettedes kystsikringsgruppen, der havde til formål at genetablere skråningsbeskyttelsen for at sikre stien efter en voldsom storm. Efter et møde med Morten Dam fra Egmont og kommunen, gik kystsikringsgruppen i gang. Det lykkedes at rejse godt 120.000kr fra Egmont, Lokalrådenes fællespulje og borgerdonation, og den nye skråningsbeskyttelse stod klar efter 3 mdr. hvorefter gruppen nedlagde sig selv igen, da formålet var nået.

Kystsikringsgruppen bestod af Ruth Munk (borger), Bente Haugaard, Kirsten Bøgholm, Erik Hviid (Høfdeholderne) og Dorte Wissendorff (Fællesforum)

Høfderne

Hører under foreningen Høfdeholderne, og det er endelig lykkedes dem i år at få tilladelse til 5 nye høfder syd for de eksisterende. Det har taget 10 år. Deres ansøgning er blev støttet af Fællesforum, ligesom der også er bevilget økonomisk bistand.

Fremtiden

Kyststien

I henhold til udviklingsplanen vil vi gerne forlænge Kyststien både mod nord og ind ad Horsens Fjord

Klimasikring

Hou er udpeget som et område, der skal klimasikres. Skitsen kan findes på kommunens hj.side.

Kystfokusgruppen i fremtiden

Har du lyst til at bidrage og deltage i det fremtidige arbejde omkring kysten er du meget velkommen til at kontakte Dorte Wissendorff på mail.

Kontaktperson for Fællesforum: Dorte Wissendorff, dowila@hotmail.com.

Disse sider redigeres af Hou Fællesforums sekretær.

Kontakt her!