oplevhou.dk

Hou Fællesforum

   Lokalråd for Hou og omegn


Referat af møde om Oplev Hou


11. maj 2015


Styregruppemøde ang. oplevhou


        Tilstede: Lars Ingemann, Gunhild Hoe, Ryan Moric, Jon Jensen (referent)


•Sponsorskilt til ophængning i Hou Hallen laves som foreslået af Peter Rosendahl, dog med en tilføjelse af lokale nyheder, desuden skrives www.oplevhou.dk altså med www foran og uden brug af store bogstaver.


•Der sker alt for lidt på vores Facebook side, derfor vil Ryan spørge Jette Axelsen, om hun evt. vil overtage jobbet med at opdatere denne. 


•Vi vil lave link til en side på bolig.dk, som viser hvad der er til salg af boliger og grunde i vores nærområde. Gunhild skriver indledning til siden, hvor hun fortæller om hvad siden kan bruges til og hvordan siden bruges. På sigt kan der måske være en mulighed for at få egnens ejendomsmæglere til at reklamere på siden. 


•Oplevhou deltager også i år med en bod ved Hou Havnefest.


•Lars bestiller 500 visitkort for oplevhou, og han laver desuden labels med de forskellige medarbejderes navne. Disse labels sættes derefter på bagsiden af visitkortene. 


•Infostander til opsætning i byen blev diskuteret – vi er meget positive og vil tage kontakt til HMI, Egmont og Hou Hallen. Vi ser en mulighed for at få kommunen til at reklamer på standeren i forbindelse med en kampagne for at få solgt grunde i Hou.  Det vil også være oplagt at vise reklamer fra Samsø og Tunø overfarterne.


• Vi vil oprette en billedbank på oplevhou – Lars vil modtage billeder fra vore læsere, og han vil gruppere dem for at gøre det mere overskueligt. Artikel skrives til oplevhou når Lars er klar til at starte denne nyskabelse.
Referat af møde om Oplev Hou


21. august 2014Styregruppemøde ang. oplevhou.dk


Tilstede: Gunhild Hoe, Ryan Moric, Jon Jensen (referent)

 

•One.com har ændret på nogle områder uden at meddele det til brugerne af hjemmesiden. Lars og Ryan har dog ved fælles hjælp lokaliseret ændringerne, og de er i gang med at videre formidle til de øvrige redaktører.


•Vi fik vist os frem til havnefesten, hvor der blev skrevet aktuelle historier, som straks derefter kunne læses på oplevhou.


•Repræsentanter for Hou Fællesforum har deltaget i to møder ang. oprettelse af lokalråd i Odder Kommune. Specielt det sidste møde var meget positivt, og vi forventer at Hou Fællesforum inden årets udgang vil have status af Lokalråd for Hou og omegn.


• Ryan mødes med Lene Isager angående vores eventuelle deltagelse i Kulturuge 40. Vi er positivt stemt for at blive en del af arrangementet, såfremt vi kan samle det tilstrækkelige antal redaktører. Det kan muligvis foregå i samarbejde med Lokalarkivet.


•Oplevhou på Facebook er en sløv affære. Når sommerferien er overstået vil Gunhild kontakte Jonas for at få klarhed over, om der skal findes andre til at styre dette arbejde.


•Jan Schartau har, som tidligere lovet, afleveret en mailliste over vore medlemmer. Redaktionen vil herefter sende besked ud til medlemmerne, når der hver torsdag er nye artikler klar på oplevhou. 

 

•Ryan laminerer 5 plakater, som Jon efterfølgende vil hænge op på centrale steder rundt i byen.


•Vi overvejer at lave en flyer til husstandsomdeling i oktober eller november måned. Endelig beslutning tages på vores næste møde i styregruppen.


•Vi skal hurtigst muligt have produceret og opsat en bandereklame for oplevhou i Hou Hallen.


•Gunhild har lavet et fint udkast til en plakat med reklame for Lokalarkivet og oplevhou. Plakaten skal placeres ved indgangen til Hou Hallen, hvis den godkendes af Lokalarkivets bestyrelse.


•Ryan spørger Hanna Nissen om oplevhou kan få indlæg optaget i kirkebladet.

Hou Fællesforum © 2007/2018         Mail:      Webmaster