Velkomstgruppen for Hou og omegn

Hou Fællesforum

   Lokalråd for Hou og omegn

Velkomstgruppen for Hou og OmegnVelkomstgruppen for

Hou og Omegn

vil gerne hjælpe dig i gang!Velkomstgruppen består af en gruppe

af frivillige, som gerne vil byde nye tilflyttere velkomne, samt støtte og hjælpe dem til at gøre det nemmere at falde til her i området.Læs her

Velkomstgruppens medlemmer her

Det første besøgOpstart af

Velkomstgruppen for Hou og omegn    

Mødet blev afholdt onsdag den 4/11-2015 i Hou Hallen.


Tilstede var alle medlemmerne af gruppen: Malene Aggerholm, Karen Hansen,            Petra Cato, Claus Cato, Per K. Mortensen, Palle Kjær, Ryan Moric og Jan Schartau                     


    Dagsorden for dette første møde:

                                                 

1. Velkomst                                                                                                                                             2. Præsentation af medlemmerne                                                                                     3. Gennemgang af ”grundloven” for Velkomstgruppen                                           

4. Gennemgang af velkomstfolderen og dens indhold og layout                                    5. Aftale hvordan besøget hos de nye tilflyttere skal foregå                                        6. Eventuelt                                                                                                                            7. Aftale næste møde


AD 1:


Jan bød velkommen og takkede for at alle kunne deltage, og ville være med til at få denne fokusgruppe til at fungere fremover.


AD  2:


Her præsenterede hver enkelt sig selv, og fortalte lidt om deres baggrund.


AD  3:


Jan fortalte om hvorfor Hou Fællesforum havde ønsket at denne fokusgruppe blev dannet, og hvad der lå bag. Herefter blev drejebogen til Velkomstgruppen for Hou og omegn præsenteret og gennemgået.

                                 

AD 4:


Jan gennemgik velkomstfolderen, som alle tilflyttere til Hou og omegn vil få udleveret fremover. Indhold og layout blev gennemgået og diskuteret. Her blev det fundet et par stavefejl og en sætning blev ændret. Folderens forside blev også diskuteret og udkastet blev derefter vedtaget.


AD 5:


Her blev det aftalt, at så snart en fra gruppen har erfaret at der kommer en ny tilflytter til vores lokalområde, skal de andre orienteres. 2 personer vil snarest efter indflytningen besøge de nye medborgere og fortælle dem, om vores lokalsamfunds gode muligheder for at møde nogle af de andre medborgere, f.eks. nogle af de ”gamle” medlemmer i vores rige foreningsliv. Hjemmesiden oplevhou.dk vil kort blive introdukseret, da man her kan se de fleste foreningers links. Ved besøget vil der også blive udleveret et par velkomstgaver som venligst er sponsoreret af

Dagli`Brugsen og Hou mesterslagter.

Da den ene gave er en flaske vin, ville Per hører om den, hos nogle kunne ombyttes til f.eks. chokolade, da nogle af vores nye tilflyttere muligvis ikke drikker alkohol. Dette blev vedtaget.


Der blev også bestemt at alle nye medborgere som flytter til området efter den 1/11-2015 vil få besøg gruppens medlemmer.


AD 6:


Der var ikke noget under eventuelt, da det hele var gennemgået under de foregående punkter, så her blev der serveret kaffe.


AD 7:


Der blev ikke aftalt nogen næste møde, da vi lige skal i gang med besøgene. Når der er behov for det første ordinære møde, vil Jan indkalde til det ved at foreslå nogle forskellige dage, hvor alle så forhåbentlig kan en af dagene.

                                                                                                             

 Referent: Jan Schartau (frit efter hukommelsen)                                                                                                               


Hou Fællesforum © 2007/2018         Mail:      Webmaster