Forening

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Hou Fællesforum er samtidigt Lokalråd for Hou og Omegn

Formand:

Jon Jensen

Lærkevej 48, Hou

8300 Odder

T: 8655 6735

Mail: markfoged@jensen.mail.dk

Kasserer:

Jan Schartau

Grønnevej 11, Hou

8300 Odder

T: 2624 2960

Mail: houfaellesforum@gmail.com

Menig medlem:

Henrik Thiesen

Vestergade 77. Hou

8300 Odder

T: 6062 7300

Mail: hthhenrik@gmail.com

Suppleant:

Eva Carlslund

Skolegade 2B

8300 Odder

T: 2835 8889

Mail: ec@egmont-hs.dk

Revisorer:

Keld Olesen og Jørgen Hasselbalck

Næstformand:

Dorte Wissendorff

Villavej 16, Hou

8300 Odder

T: 2181 2072

Mail: dowila@hotmail.com

Sekretær:

Vagn Mørch Sørensen

Havnegade 14, Hou

8300 Odder

T: 3131 1744

Mail: vagn.moerch@gmail.com

Suppleant:

Birger Nørgaard Laursen

Skolegade 21

8300 Odder

T: 2426 4788

Mail: birgerihou@gmail.com

Revisorsuppleanter:

Nicolai Jensen og Knud Andersen


Aktuelle notater

Disse sider redigeres af Hou Fællesforums sekretær.

Kontakt her!