Formandsberetning

Hou Fællesforum

   Lokalråd for Hou og omegn

Beretning ved Hou Fællesforums generalforsamling marts 2019

Formandens beretning marts 2019. 

Hou Fællesforum – Lokalråd for Hou og Omegn.I efteråret 2017 samlede Hou Fællesforum ca. 120 borgere fra vort lokalområde med henblik på at få input til en udviklingsplan for Hou og omegn. Vi fik masser af gode ideer, så der var virkeligt noget at arbejde videre med. Det gjorde vi så i bestyrelsen, mange møder senere, var vi kommet så langt, at vi kunne præsentere et oplæg på sidste års generalforsamling.

   

Vort oplæg blev vel modtaget, og der kom hen ad vejen nye ideer med i planen. I september 2018 var udviklingsplanen klar, og den blev straks omdelt til samtlige husstande i Gosmer-Halling Sogne.

 

Da kommunen er involveret i nogle af forslagene, var det vigtigt for os at præsentere vores plan for kommunens spidser. Vi drog derfor ind på rådhuset til en præsentation for borgmesteren og kommunaldirektøren. De virkede begge ganske begejstrede for planen, og som en positiv overraskelse for os, kom borgmesteren med forslag om, at vi kunne invitere hele byrådet til en præsentation. En torsdag aften i november fortalte vi byrådet om planen ved et møde i Hou Hallen. Vi fik utvivlsomt en portion goodwill fra byrødderne, som vi vil bestræbe os at drage nytte af i det videre forløb med implementering af planen.


Hvordan går det så med at føre planen ud i livet:

 

Arbejdet med Hou Søpark skrider godt frem i øjeblikket, der er nu blevet en rigtig fin sø efter at kommunen har renset op ad 2 omgange. Inden sommeren starter forventer vi at anlægget vil være klar med bro med bænke, med fitnessredskaber og med en krolf bane.


Planerne om at anlægge yderligere 5 nye høfder viste deres berettigelse de første dage af 2019. Hvis disse høfder havde været anlagt, så havde den store skade, der er sket på kyststien, været af mere beskedent omfang. Stien er nu farbar igen, vi må håbe på at høfderne snart anlægges, og at det vil forhindre store skader på stien for fremtiden.


Et af punkterne i vores udviklingsplan hed: Styrkelse af Hou Skole og Børnehus. Det skal vi ikke tage æren for, men med ansættelsen af Karina Haugaard, tror vi på, at man er på rette vej.

 

Dæmpning af trafikken gennem Hou har høj prioritet for os, vi har dog en del besvær med at få vore ønsker igennem hos både kommunen og politiet. Vi har haft besøg af kommunens tekniske chef, som fik en rundvisning i Hou og omegn. Der er også nogle steder i oplandet, hvor det trænger til en opgradering af vejene, det gælder f.eks. Spøttrupvej fra Houvej og igennem Halling, hvor vejen er for smal. Vi ligger dog ikke først for på kommunens prioriteringsliste, men vi har gode argumenter klar til at fremme vores sag, så det lykkes forhåbentlig inden for en overskuelig fremtid.


Bedre udendørs faciliteter ved Hou Hallen arbejdes der på i øjeblikket:

HOIF Fitness stiller i nærmeste fremtid udendørs fitnessredskaber op ved siden af petanquebanen, og HMI og HOIF anlægger en såkaldt goalball bane i området bagved opvisningsbanen. Nye tiltag som der er store forventninger til.


Hou Fællesforum har lavet aftale med et firma, som vil lave en kort præsentationsfilm, af Hou og omegn. Med de mange huse og mange nye grunde der er til salg, er der behov for at gøre opmærksom på hvilket dejligt sted vi bor, så vi kan trække nye borgere til.


Byggeriet på Klitrosevej er i gang, og måske nedrives de 2 skrækkelige huse overfor Dagli Brugsen snart for at gøre plads til nybyggeri på dette sted og på Alexandraplads, men ellers har der været stilhed om byggeplaner på havnen. Kommunen har dog for kort tid siden på ny sendt Rallejet og den gamle havn i udbud, så vil det vise sig om der er nogen der har interesse i at købe arealet. Hvis det er tilfældet så skal vores havnegruppe på banen igen.


Foruden de allerede omtalte tiltag så er der stadig fuld fart på oplevhou – vores interessante og meget læste hjemmeside. Velkomstgruppen er også meget aktiv, der er sagt velkommen til mere end 100, siden vi startede med at byde velkommen til tilflyttere.


Som det tydeligt fremgår af udviklingsplanen, så er der nok at tage fat på for borgerne i Hou og omegn. Heldigvis er vi mange aktive mennesker i lokalområdet, så vi ser frem til at mange af udviklingsplanens ønsker vil blive indfriet i de nærmeste år.

 

Jeg vil slutte af med at rette en tak til alle der har været aktive i Hou Fællesforums arbejde i det forløbne år. En særlig tak til Flemming Roger Kristensen, Ryan Moric og Palle Kjær, der alle trækker sig ud af bestyrelsen, efter at have ydet et stort arbejde gennem mange år – tak for det.


Hou Fællesforum © 2007/2018         Mail:      Webmaster