Medlemsmøder

Hou Fællesforum

   Lokalråd for Hou og omegn

Medlemsmøde i Hou Fællesforum

Medlemsmøde for alle interesserede

fra lokalområdet

efterfulgt af generalforsamling

Mandag den 25. marts kl. 19.00 i Hou Hallen

Læs mere her

Referat fra Medlemsmøde,

mandag 25. marts kl. 19.00 i Hou Hallen


Kl. 19 bød Hou Fællesforums formand, Jon Jensen, velkommen til de fremmødte…40-45 personer.

                                                                                                                                                                                          En særlig velkomst lød til Karina Hougaard, Hou Skole og Børnehus samt til Søren Møllgaard Kristensen, Egmont Højskolen som aftenens gæstetalere.                                                                               


Herefter fokuserede Jon på Udviklingsplanen for Hou og Omegn (omdelt til alle husstande i lokalområdet ultimo 2018), nemlig realiserings- og strategidelen. Jon kom vidt omkring:


•Hou Søpark


•Sikring af kyststien


•Trafiksikkerhed langs Hou-vejen og på Spøttrupvej


•Præsentationsfilm om Hou og omegn


•Kunststofbane (læs: boldbane) ved Hou Hallen


•Klitrosevej-byggeriet


•Alexanderplads – byggeri


•Bebyggelse på Hou Havn i øvrigt


•Fokusgruppen: Velkommen til vores lokalområde

(Alt frit fortalt; men ”stort set” også hvad der var skrevet ned som Formandens beretning - herom senere)


Kl. 19.20 gav Jon ordet til Karina, som var indbudt til at fortælle om sin baggrund, og om hvordan hun ønsker at lede/drive Hou Skole og Børnehus.                                                                                             Karina fortalte om sin opvækst og skiftende ”lærergerninger” på sin vej til Hou.                                                                                                                                                                                                                               Karina havde medbragt en lille træfigur (Kai Bøjesen-fugl) som hun havde fået foræret af en tidligere elev og dennes forældre. Eleven hed Niels – drengen, som følte, aldrig at lykkes; men alligevel blev flyvefærdig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Netop det at følge børn/elever over år fra ”rede til at være flyvefærdig” (læs: fra børnehave-/skolestart til afgang fra Hou

Skole) var allerede hvad Karina brændte for på Hou Skole.                                                                     Hun fokuserede på alt det positive, hun havde mødt: glade og forventningsfulde børn/elever, samarbejdende forældre samt dygtige og dedikerede medarbejdere; men hun var også klar over at ”noget skulle samles op”.

Konklusionen må være, at Hou Skole har fået ansat en pædagogisk leder, som vil ”brænde” for den positive udvikling på skolen - som hun sagde:                                                                                                  Hou har brug for skolen, og skolen har brug for Hou - sammen skal vi kunne fortælle den gode historie i forlængelse af gode oplevelser.


Kl. 19.40 blev det så Sørens tur til at fortælle efter samme indbydelse.                                                                                                                                                                                                                                         Søren fortalte om sin opvækst i Nordjylland – den gode by Frederikshavn 😊 – over tømreruddannelse til læreruddannelse og skiftende lærerudfordringer til landingen på Egmont Højskolen. Søren fortalte om Egmont Højskolens og egen fokus på begreberne: Værdighed, Myndighed og Solidaritet.                                                                                                                                                                                                                  Han slog fast, at Egmont Højskolen er og fortsat vil være en Almindelig Folkehøjskole, dog med en særlig elevsammensætning – Her i 2018/19 med et elevtal på ca. 210 hvoraf ca. 80 lever med et særligt handicap og/eller funktionsnedsættelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                       Søren talte om rummelighed, og illustrerede det ved at henvise til Egmontskolens brede døre og indgangsdørens villighed til at åbne sig – ”ja, den åbner sig jo automatisk, når nogen kommer forbi”. Søren fortalte også om sin bevidsthed om, at Egmont er og skal være et kulturelt kraftcenter – ikke mindst for nærområdets borgere.                                                                                                                                                         Derfor er der også kulturarrangementer næsten hver onsdag i elevfællestimerne om aftenen, hvor alle udefra er velkomne. Eksempelvis omtalte Søren: ”Spis, syng og snak” – aftener, som nok var kommet for at blive.Referat fra den 20. marts 2018


Orienteringsmøde om udviklingsplan

for Hou og omegnMødested:    Hou Hallen

Til stede:      63 interesserede borgere inklusive bestyrelsen

Referent:      Fl. Roger Kristensen


Jon Jensen bød velkommen og beskrev selve programpræsentationen. Han opfordrede de tilstedeværende til at deltage i udførelsen af de emner, der måtte interessere. Kort sagt indgå i en eller flere fokusgrupper.

Jon henviste til Egmont mødet, hvor man brainstormede for at finde velegnede emner til byens og omegnens udvikling og trivsel.


Der blev herefter nedsat en arbejdsgruppe, som har lagt et stort og veludført arbejde i at strukturere de mange- (nogle fantasifulde) forslag til den udviklingsplan vi i dag kan blive præsenteret for.

Ønsket er, at synliggør udviklingsmulighederne. Der er mange grunde til salg og en netto tilflytning til byen, så det er vigtigt, at vi selv er med til at skabe rammerne for det gode liv i Hou.


Herefter blev de enkelte temaer beskrevet og præsenteret af repræsentanter for den pågældende fokusgruppe.

Havn v/ Vagn Mørch

Handel og Erhverv v/ Vagn Mørch

Kyst/sti v/ Dorte Wissendorff

Natur og Grønne områder v/ Dorte Wissendorff

Synlighed og bosætning v/ Jesper Markfoged Jensen

Trafik v/ Ryan Moric

Kultur v/ Jon Jensen

Idræt og fritid v/ Peter Gordon

Turisme v/ Jann Worm

Fundraising v/ Gunhild Hoe


Der blev præsenteret en ny ide til opstart af en Hjertehjælpegruppe i Hou.

Initiativtageren var Jens Henrik, som kort skitserede mulighederne og det nyttige indhold i en Hjertehjælpegruppe. Man han allerede gode erfaringer fra en del andre steder, hvor ordningen har fungeret i en årrække.

Han opfordrede folk til at melde sig til en opstart gruppe, som kan etableres i Hou.


Der var herefter rundbordskonsultationer med de enkelte fokusgrupper, hvor der var fremlagt materialer fra udviklingsplanen. Her kunne der besvares spørgsmål og gives uddybende forklaringer.

Der var god interesse; dog med en vis emnespredning. Ikke alle temaer er jo lige sexede i folks øjne og det kunne afspejles i grupperingerne omkring de runde borde.


Tilbage igen i siddende stilling:

Der var en repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforenings Odder afdeling, som redegjorde for ideen om at lave en temporær pavillon med et naturforskningscenter ”Havets Hus” på havnen i Hou til sommer.

Der var meget god tilslutning til ideen fra tilhørerne Jon Jensen udtrykte et: ”Håber I synes om det, I har set i dag!”

Han nævnte også, at udviklingsplanen bliver trykt i 1000 eksemplarer og omdelt til hver husstand i området.


Der var et spørgsmål fra salen omkring Hou Søpark projektet.

Dette redegjorde Ryan Moric for i en statusbeskrivelse af projektet.


----oOo----


Hou Fællesforum © 2007/2018         Mail:      Webmaster