Hou Fællesforum

Hou Fællesforum

   Lokalråd for Hou og omegn

Hvad er Hou Fællesforum:Hvem er vi


Vi er lokalråd for Hou og Omegng,

og vi består af områdets foreninger og institutioner samt enkeltpersoner.

Hvad vil vi


Hou Fællesforum har til formål at vedligeholde og udvikle lokalsamfundet i et åbent samarbejde mellem borgerne i Hou og Omegn.


At være lokalråd for Hou og Omegn og derigennem være talerør i forhold til Odder Kommune og andre offentlige instanser.


Via samarbejdet med Odder Kommune at blive inddraget i kommunale beslutninger der har bred interesse for lokalområdet.


At varetage driften af hjemmesiden www.oplevhou.dk – ved nyhedsformidling, link og aktivitetskalender – for at skabe et samlet overblik over hvad der sker

i lokalområdet.


At styrke nærdemokrati og lokalt fællesskab ved at engagere borgerne til at tage aktivt del i udviklingen af Hou og Omegn.


Hvordan arbejder vi


Vores arbejde foregår primært gennem fokusgrupper.

Der oprettes fokusgrupper omkring emner, som vore medlemmer er

interesserede i at arbejde med.

På nuværende tidspunkt findes fokusgrupper der arbejder med:

Havnen, kyst/sti, trafik, Oplev Hou.


Hvordan bliver du inddraget i arbejdet


På vores hjemmeside www.houfaellesforum.dk vil det blive offentliggjort når vi påtænker at starte en ny fokusgruppe. Antallet af deltagere der melder sig,

vil så være afgørende for om fokusgruppen bliver oprettet.


Hvordan bliver du medlem


Indmeldelse i foreningen sker ved at oplyse: Navn - Adresse og mailadresse til

houfaellesforum@gmail.com - eller benyt vores kontaktformular - tryk her.


Kontingent


Det er fra 2015 gratis at være registreret medlem af Hou Fællesforum, og registreringen er muligt for såvel privatpersoner, som foreninger og institutioner.

 Se mere under medlemsskab.


Hvordan kom vi igang


Foreningen blev stiftet på et møde i Hou Hallen den 26. marts 2007. Forinden var gået et grundigt forarbejde blandt andet med at indhente erfaringer fra andre foreninger / fællesråd i Østjylland.


Hvordan får du information om, hvad der sker


Hou Fællesforum vil løbende holde medlemmerne orienteret om foreningens

virke via mail og på hjemmesiden www.houfaellesforum.dk


Hou Fællesforum © 2007/2018         Mail:      Webmaster