Forside

Hou Fællesforum har til formål at vedligeholde og udvikle lokalsamfundet i samarbejde mellem borgere, institutioner og erhverv i Hou og Omegn, ved at styrke nærdemokrati og lokale fællesskaber engageres borgerne til at tage aktivt del i denne udvikling.

Hou Fællesforum arbejder ved etablering af fokusgrupper over temaer der vedrører Hou og Omegn.

Hou Fællesforums bestyrelse fungerer som Lokalråd for Hou og Omegn i forhold til samarbejdet med Odder Kommune.

Via samarbejdet med Odder Kommune bliver borgerne involveret i kommunale beslutninger der har bred interesse og betydning for lokalområdet. Således kan de endelige beslutningstagere handle på et oplyst grundlag.

Aktuelle Fokusgrupper

Historien om Hou Fællesforum

Hou Fællesforum blev stiftet i marts 2007 efter et grundigt forberedende arbejde. Allerede fra starten var der en god opbakning til foreningen; en opbakning som yderligere er øget gennem årene.

Siden 2014 har bestyrelsen i Hou Fællesforum fungeret som lokalråd for Hou og Omegn.

Hou indgår nu på lige fod med 11 andre lokalråd i et samarbejde med Odder Kommune, om at udbygge og forbedre forholdene i områdets oplandsbyer.

Hvad er Hou Fællesforum og Lokalråd for Hou og Omegn

Disse sider redigeres af Hou Fællesforums sekretær.

Kontakt her!