Forside

Hou Fællesforum har til formål at vedligeholde og udvikle lokalsamfundet i samarbejde mellem borgere, institutioner og erhverv i Hou og Omegn, ved at styrke nærdemokrati og lokale fællesskaber engageres borgerne til at tage aktivt del i denne udvikling.

Hou Fællesforum arbejder ved etablering af fokusgrupper over temaer der vedrører Hou og Omegn.

Hou Fællesforums bestyrelse fungerer som Lokalråd for Hou og Omegn i forhold til samarbejdet med Odder Kommune.

Via samarbejdet med Odder Kommune bliver borgerne involveret i kommunale beslutninger der har bred interesse og betydning for lokalområdet. Således at de endelige beslutningstagere kan handle på et oplyst grundlag.

Aktuelle Fokusgrupper

Historien om Hou Fællesforum

Hou Fællesforum blev stiftet i marts 2007 efter et grundigt forberedende arbejde. Allerede fra starten var der en god opbakning til foreningen; en opbakning som yderligere er øget gennem årene.

Siden 2014 har bestyrelsen i Hou Fællesforum fungeret som lokalråd for Hou og Omegn.

Hou indgår nu på lige fod med 11 andre lokalråd i et samarbejde med Odder Kommune, om at udbygge og forbedre forholdene i områdets oplandsbyer.

Hvad er Hou Fællesforum og Lokalråd for Hou og Omegn

Disse sider redigeres af Hou Fællesforums sekretær.

Kontakt her!