Forening

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Hou Fællesforum er samtidigt Lokalråd for Hou og Omegn

Formand:

Jon Jensen

Lærkevej 48, Hou

8300 Odder

T: 86 55 67 35

Mail: markfoged@jensen.mail.dk

Kasserer:

Jan Schartau

Grønnevej 11, Hou

8300 Odder

T: 26 24 29 60

Mail: houfaellesforum@gmail.com

Menig medlem:

Henrik Thiesen

Vestergade 77, Hou

8300 Odder

T: 60 62 73 00

Mail: hthhenrik@gmail.com

Suppleant:

Lars Rasmussen

Hou Strandpark 14, Hou

8300 Odder

T: 20 97 48 10

Mail: larsr8300@gmail.com

Revisorer:

Keld Olesen og Jørgen Hasselbalck

Næstformand:

Eva Carlslund

Skolegade 2B

8300 Odder

T: 28 35 88 89

Mail: ec@egmont-hs.dk

Sekretær:

Vagn Mørch Sørensen

Havnegade 14, Hou

8300 Odder

T: 31 31 17 44

Mail: vagn.moerch@gmail.com

Suppleant:

Birger Nørgaard Laursen

Skolegade 21

8300 Odder

T: 24 26 47 88

Mail: birgerihou@gmail.com

Revisorsuppleanter:

Nicolai Jensen og Anne Marie Christensen


Aktuelle notater

Disse sider redigeres af Hou Fællesforums sekretær.

Kontakt her!