Hou film

Video om Hou

Filmen er lavet af isofilm.dk, som et led i vore bestræbelser på at vise hvilket attraktivt sted Hou er.

Omkranset af skov, marker og havet, og med mange engagerede borgere, samt byens udvalg af butikker, servicevirksomheder, sportsfaciliteter, skoler og kulturliv m.m.

Vores by har meget at byde på, og er derfor blevet et populært sted at bosætte sig.

Disse sider redigeres af Hou Fællesforums sekretær.

Kontakt her!