Bosætning

Bosætningsfokusgruppe

Medlemmer af Bosætningsfokusgruppen:

  • Eva Carlslund
  • Stine Lauth

  • Josefine Fegar

  • Birger Laursen

  • Jan Schartau

  • Jon Jensen


Bosætning

Bosætningsgruppens opgave består i, at fortælle omverdenen om livet i Hou, og derigennem inspirere til at skabe en tilflytning til området.

Byen har meget af det der tiltaler mennesker, som ønsker at bo i et mindre bysamfund. Her er flot natur med skove, marker og ikke mindst havet med strand og havn. Gode fritidsfaciliteter og et veldrevet foreningsliv skaber sammenhold og et højt aktivitetsniveau i byen.

Der findes formentlig ikke andre byer i kategorien landsbyer, der kan præstere 3 idrætshaller og 1 svømmehal. Den store halkapacitet hænger sammen med at byen rummer både en efterskole i form af Hou Maritime Idrætsefterskole (HMI) samt en højskole i form af Egmont Højskolen. Desuden er der både dagpleje, børnehave og en folkeskole i byen.

Hous status som havneby er traditionelt et godt trækplaster for såvel turister som tilflyttere, specielt lystbådehavnen skaber masser af liv og glæde i sommerhalvåret. Færgesejladsen til Samsø og Tunø giver en stor gennemstrømning i byen, og er på den måde med til at sætte Hou på landkortet.

Bosætningsgruppen arbejder med flere forskellige typer af tiltag for at skabe opmærksomhed om den gode trivsel og de mange muligheder som nutidens Hou byder på.  Ved hjælp af lokale ambassadører og ved brug af både de gammelkendte medier og de sociale medier vil bosætningsgruppen slå et slag for at løfte interessen for at bosætte sig i Hou.

En øget bosætning vil utvivlsomt medføre mange positive bidrag til byens fortsatte udvikling. Det vil give tilgang til børnehave, skole og foreningslivet, det vil øge aktiviteten i Hou Hallen, og det vil samtidig give et velkomment mersalg for byens forretninger.

Velkomstgruppen

Siden 1 December 2015, har vi i Velkomstgruppen besøgt 159 nytilflyttere til Hou og omegn. Alene i 2019, som var et rekordår, kom der 40 nye familier til området. I 2020 har vi allerede fået kendskab til 7 nye tilflyttere, så det tegner godt.

Det er dog ikke de helt korrekte tal, da vi ikke altid får oplyst når der kommer nye lejere, både i huse og lejligheder.

Derfor husk at give besked til 26242960 Jan Schartau eller houfaellesforum@gmail.com, når i bliver obs på nye tilflyttere.

Når vi kommer for at byde velkommen har vi en velkomstmappe med hvori der står lidt om Hou Fællesforum, Velkomstgruppen og en kort introduktion af vores hjemmeside www.oplevhou.dk og et tilbud om at være med til at arrangere Hou Havnefest sammen med Houhallens Venner og nogle reklamer fra foreninger og erhvervsdrivende i Hou.

Derudover er der at tilbud fra HOIF om et års gratis medlemskab for hele husstanden; Vandhalla giver en gratis tur i svømmehallen med fri vandrutsjebane til hele husstanden; Hou Lokalhistoriske Arkiv sender deres store årsskrift med; Hou Aktivitetscenter 60+ tilbyder et gratis medlemskab det første kalenderår og Hou fitness tilbyder en gratis prøvetime.

Desuden har vi en spegepølse med fra Hou Mesterslagter og et glas lækker hjemmelavet marmelade/syltetøj fra Stormgaarden, det er også sket at der er sneget et af deres velsmagende produkter fra deres gårdbryggeri med i pakken; samt et tilbud på 15%, på det vi kalder den ”første” handel, hos Dagli`Brugsen.

Med denne velkomst, et rigt foreningsliv, flot natur og flinke naboer, behøver man da flere grunde til at bosætte sig her i vores dejlige område?

Venlig hilsen Velkomstgruppen - Hou Fællesforum Lokalråd for Hou og Omegn

Ejendomsmæglere i Odder Kommune

Nybolig i Odder

EDC i Odder

Disse sider redigeres af Hou Fællesforums sekretær.

Kontakt her!