Havn

Havnfokusgruppe

Medlemmer af Havnefokusgruppen:

 • Bente Wibolt Haugård
 • Dorte Wissendorf
 • Henrik Thiesen
 • Jan Schartau
 • Jens Kjellow
 • Jon Jensen
 • Jürgen Helm 
 • Martin Vesterager
 • Niels Sørensen
 • Peder Nielsen
 • Palle Holsting

 • Ryan Moric

 • Steen Markfoged
 • Søren Nørgaard
 • Thomas Arvid Jæger
 • Torlei Thomsen
 • Vagn Mørch Sørensen
 • Villy Bech

Status i Havnefokusgruppen

Hou Fællesforums havnefokusgruppe blev etableret ved foreningens start i 2007, og har siden afholdt utallige møder både internt og med interessenter, herunder Odder Kommune.

2020: 

29. okt. 2020 Havnefokusgruppen henvender sig til politikere og administration i OK. Gruppen ønsker et møde om de analyser, som begrunder forøgelser af bebyggelsesprocent, etageantal og bygningshøjder i forslag til Lokalplan 5040. Se henvendelsen her!

Okt. 2020 Lokalplanforslag 5040 til Færgebyen er i behandling i Odder Kommune. Læs det her. Bilag 2  Bilag 3 Bilag 4

10. juni 2020 2. Møde i Følgegruppe Læs referat her!

5. marts 2020 Odder Kommune etablerede Følgegruppe til byggeriet af Færgebyen på Rallejet i Hou Havn. Deltagere er OK, bygherre Domis og Følgegruppen Læs referat her!

3. marts 2020 Fokusgrupperne Trafik og Havn i Hou Fællesforum holdt formøde før første Følgegruppemøde. Se notat!

10. februar 2020 henvendte Hou Fællesforum sig til Odder Kommune vedr. Liv på Havnen, mens vi venter på, at byggeriet skal skabe fornyelse. Læs brevet her!

2019: 

24. september 2019 Stormøde afholdt på Egmont om den overordnede planlægning i Hou, og de deraf afledte trafik- og parkeringsforhold i byen. Se dagsorden her!

12. september 2019 Hou Fællesforum indbød Kommunalbestyrelsen til Info- og debatmøde: Om den overordnede planlægning i Hou, og de deraf afledte trafik- og parkeringsforhold i byen. Se Indbydelse her!

Historik

Idekatalog

I 2011 var havnefokusgruppen tovholder i arbejdet med at lave et idekatalog med kvaliteter i Hou, på baggrund af tilkendegivelser fra Hou borgere ved et møde afholdt på HavneCafeen i Hou.

Helhedsplan fra Arkitema

Fokusgruppens idekatalog indgik som inspiration for arkitektfirmaet Arkitema der i 2013, på foranledning af Odder Kommune, udformede en helhedsplan for Hou Havn.

Helhedsplanen var udgangspunkt, da kommunen i foråret 2019 sendte området i udbud.

Udbud af Rallejet

To firmaer bød ind med hver deres projekt til bebyggelse af området, som indbefatter Rallejet og dele af den gamle havn. Kommunalbestyrelsen valgte forslaget fra det århusianske firma Domis. Projektet blev efterfølgende fremlagt ved et borgermøde i Egmont Hallen, og fik en overvejende positiv modtagelse hos de mere end 300 fremmødte. 

Følgegruppe

Til borgerinddragelse etableredes en følgegruppe for byggeriet. Gruppen består af repræsentanter fra bygherren og Odder Kommune samt fra Hou Fællesforum, HMI, Hou Søsportcenter, Hou Lystbådehavn, en række enkeltpersoner oa.

I 2020 har gruppen til dato afholdt to møder. Havnefokusgruppens tilgang i Følgegruppen er at beslutninger om udvikling af Hou, tages på et veloplyst grundlag.

Lokalplan

Forslag til Lokalplan 5040 er udformet fra Forvaltningen okt. 2020. Følgegruppen er blevet lovet inddragelse, inden forslaget skal til godkendes i kommunalbestyrelsen november 2020.
Derefter skal lokalplanforslaget ud i offentlig høring i 8 uger fra november til januar. Lokalplanen forventes derpå endeligt vedtaget i marts 2021, og herefter kan byggeprojektet formentlig påbegyndes forår/sommer 2021.

Disse sider redigeres af Hou Fællesforums sekretær.

Kontakt her!