Havn

Havnfokusgruppe

Medlemmer af Havnefokusgruppen:

 • Bente Wibolt Haugård
 • Dorte Wissendorf
 • Henrik Thiesen
 • Jan Schartau
 • Jens Kjellow
 • Jon Jensen
 • Jürgen Helm 
 • Martin Vesterager
 • Niels Sørensen
 • Peder Nielsen
 • Steen Markfoged
 • Søren Nørgaard
 • Thomas Arvid Jæger
 • Torlei Thomsen
 • Vagn Mørch Sørensen
 • Villy Bech

Status i Havnefokusgruppen

2020: 

Odder Kommune etablerede Følgegruppe til byggeriet af Færgebyen på Rallejet i Hou Havn.

Der er pt. afholdt to møder med OK, bygherre Domis og Følgegruppen:

10. juni 2020 Læs referat her!

5. marts 2020 Læs referat her!

3. marts 2020 Fokusgrupperne Trafik og Havn i Hou Fællesforum holdt formøde før første Følgegruppemøde. Se notat!

10. februar 2020 henvendte Hou Fællesforum sig til Odder Kommune vedr. Liv på Havnen, mens vi venter på, at byggeriet skal skabe fornyelse. Læs brevet her!

2019: 

24. september 2019 Stormøde afholdt på Egmont om den overordnede planlægning i Hou, og de deraf afledte trafik- og parkeringsforhold i byen. Se dagsorden her!

12. september 2019 Hou Fællesforum indbød Kommunalbestyrelsen til Info- og debatmøde: Om den overordnede planlægning i Hou, og de deraf afledte trafik- og parkeringsforhold i byen. Se Indbydelse her!

Disse sider redigeres af Hou Fællesforums sekretær.

Kontakt her!