Generalforsamling

Generalforsamling i Hou Fællesforum

Generalforsamling 2020 -


afholdet i Hou Hallens mødelokale d. 31. august 2020 kl. 19

Dagsorden til den ordinære generalforsamling indeholder følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning om Fællesforum's virke i den forløbne periode - ved formanden.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Godkendelse af budget
 5. Valg til bestyrelsen. 
  • På valg er: Jan Schartau (er villig til genvalg) og Dorte Wissendorff (ønsker ikke genvalg)
  • samt suppleanter. På valg er: Eva Carlslund (er villig til genvalg) og Birger Laursen (er villig til genvalg).
 6. Valg af revisorer. 
  • På valg er: Jørgen Hasselbalch, Keld Olsen.
  • samt suppleanter. På valg er: Nicolai Jensen og Knud Andersen.
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt
  • (Erik Hviid) Oprettelse af en forening til udlægning af stenrev til genoprettelse af liv i havet nær Hou.

Disse sider redigeres af Hou Fællesforums sekretær.

Kontakt her!