Udvikling

Udviklingsplan

Bestyrelsen i Hou Fællesforum/Lokalrådet for Hou og Omegn har alle fokus på Udvikling af området.

Hou Fællesforum har i 2018 forfattet en Udviklingsplan for Hou, som oplæg til by- og borgerudvikling i Hou, samt som inspiration til Odder Kommunes borgerinddragelse i udviklingsprocesser.

Se Udviklingsplanen HER!

Hou d. 29.10.2019

Borgerinddragelse i byudvikling i Hou

Hou Fællesforum har følgende betragtninger om borgerinddragelse i udviklingsprocesser.

Vi mener at borgerne skal høres og involveres før væsentlige beslutninger tages af Kommunalbestyrelsen.

Her er et kort overblik over de tiltag vi hidtil har taget:

  • Vi har i samarbejde med byens borgere formuleret en udviklingsplan, hvor vi sætter fokus på alle Hous kvaliteter og udviklingsmuligheder, herunder havnen.
  • Vi har på fællesmøder med kommunens øvrige lokalråd fremsat forslag om forbedrede retningslinjer for borgerinddragelse i samarbejdet med Odder Kommune.
  • Vi har holdt møde med Kommunaldirektøren vedrørende inddragelse i beslutningsprocessen om salg af arealet på Rallejet.
  • Vi inviterede Kommunalbestyrelsen, administrationen og interessenter med tilknytning til havnen til et temamøde på Egmont om konsekvenserne af arealsalg på havnen og Alexandra Plads særligt med fokus på byens parkeringsproblematik.

Kommunaldirektøren og Borgmesteren har klargjort for os, at udbuddet af Rallejet var et lukket bud, og at de to projekter derfor ikke må offentliggøres før beslutning, er taget af Kommunalbestyrelsen.

Vi håber at vores møde med Kommunalbestyrelsen, administrationen og interessenter med tilknytning til havnen har medvirket til at beslutninger kan tages på et oplyst grundlag.

Som resultat af vores anstrengelser har Kommunaldirektøren og Borgmesteren lovet, at der etableres en følgegruppe blandt Hous lokale foreninger og institutioner.

Det foreslås at følgende deltager:

  • Hou Fællesforum
  • Hou Lystbådehavn
  • Egmont Højskolen
  • Hou Maritime Idrætsefterskole

Herudover har Køber og Odder Kommune plads i følgegruppen.

Odder Kommune er formand for følgegruppen og sørger for sekretariatsbistand til gruppen. Vi ser frem til arbejdet i denne følgegruppe.

Dette er status okt. 2019 

Med venlig hilsen bestyrelsen for Hou Fællesforum/Lokalråd for Hou og Omegn.

Disse sider redigeres af Hou Fællesforums sekretær.

Kontakt her!