Lokalråd i OK

SIDSTE NYT!

Hou Fællesforums bestyrelse var d. 22.9.2020 repræsenteret ved lokalrådenes årlige møde med Miljø, Teknik og Klima fra Odder Kommune.

Vi havde bl.a. bedt om at få informationer om den måske kommende Kattegatforbindelse.

I den forbindelse henviste Odder Kommune til hjemmesiden kattegat.dk, hvor man kan orientere sig i de indledende forundersøgelser og linieføringer og gjorde opmærksom på, at der d. 5. oktober 2020 vil blive indkaldt til et virtuelt møde omkring Kattegatforbindelsen.

Der bliver indkaldt via dagspressen med link til mødeplatform.

Lokalråd i Odder Kommune

Alrø Lokalråd
Formand, Rasmus Mynster
E-mail: rasmus_mynster@hotmail.com 
Hjemmeside: alroenet.dk

Beboerforening og lokalråd for Fillerup og omegn
Kontaktperson: Jørgen Rasmussen
E-mail: fillerup55@gmail.com

Bjerager Lokalråd
Formand, Helle Hermansen
E-mail: bjeragerlokalraad@gmail.com

Boulstrup Lokalråd
Formand, Jens Møller Kristensen
E-mail: jmollerk47@gmail.com

Dyngby Lokalråd
Formand, Kaj Jensen
E-mail: dyngbykaj@gmail.com

Gylling Lokalråd
Formand, Rasmus T. Pedersen
E-mail: rasmustp@mail.tele.dk

Hou Fællesforum og Lokalråd
Formand, Jon Jensen
E-mail: markfoged@jensen.mail.dk
Hjemmeside: houfaellesforum.dk

Lokalråd for Over- og Neder Randlev
Formand, Anne Jønsson
E-mail: randlevlokalraad@gmail.com 

Saksild og omegns Lokalråd
Formand, Steffan Lykke Møller
mail: steffanlykke@protonmail.com 
Hjemmeside: saksildlokalraad.dk

Torrild Lokalråd
Formand, Hans Erik Lykke Hansen
E-mail: lokalraad@torrild.dk
Hjemmeside: torrildlokalraad.dk

Lokalrådet for Ørting-Falling Sogne
Formand, Jan Kjærsgaard
E-mail: lokalraad@oertingfalling.dk

Lokalrådet for 8350 Hundslund
Formand, Heidi Gautschi
E-mail: lokalraadet8350@hundslund.dk
Hjemmeside: www.hundslund.dk

Disse sider redigeres af Hou Fællesforums sekretær.

Kontakt her!