Trafik

Trafikfokusgruppe

Medlemmer af Trafikfokusgruppen:

  • Jon Jensen
  • Ryan Moric
  • Vagn Mørch Sørensen
  • Henrik Thiesen
  • Palle Holsting

Status i Trafikfokusgruppen

Beskrivelse

Hou ligger som en musling i enden af trafikårer fra indlandet, samt som udskibning for færgeruterne til Samsø og Tunø.

Houvejen blev anlagt på det gamle banelegeme og er en markant trafikåre tværs gennem byen, med trafik på op til 160 biler i et færgetræk.

Den kollektive trafik mellem Hou, Odder og Århus betjenes af Midttrafik, mens kørslen med skolebusser udføres af Malling Turistbusser.

Odder Kommune og COWI har lavet en undersøgelse af trafiksikkerheden for gennemgående vejanlæg i oplandsbyerne.

Hou Fællesforum - Lokalråd for Hou og Omegn deltog i et møde, og påpegede 9 steder langs Houvejen, hvor vi ser behov for forbedringer. Derudover pegede vi på krydset Vestergade/ Nørreled, som udsat skolevejskryds. Kommunen valgt dog kun at fokusere på dette kryds i deres bevilling til forbedringer i Hou.

Omegn

Mange veje i oplandet er meget trafikerede; både af tunge landbrugsmaskiner og lastbiler.

Parkering

Særligt i sommersæsonen er parkering en udfordring i Hou. Gæster til øerne benytter byen som langtidsparkering, og under større arrangementer på øerne, som Samsøfestival og Tunøfestival, dækkes byen tæt med parkerede biler.

Med gratis færgefart til øerne for gående og cyklister, må der forudses ekstra belastning af parkeringsforholdene i Hou.

Trafiksikkerhed

Udsatte trafikforhold i Hou

2017 udsendte Trafikfokusgruppen en udsendt oversigt over særligt udsatte dele af vejsystemet gennem Hou.

Disse sider redigeres af Hou Fællesforums sekretær.

Kontakt her!